رفع خطا act33 با تغییر آی پی آلمان

تمامی حقوق مربوط به سایت آی نود است