Tag Archives: connected home کاربرد نود 32

معرفی connected home نود 32 معرفی connected home نود 32 : Connected Home می تواند به شناسایی آسیب پذیری های شبکه خانگی شما مانند درگاه های باز یا گذرواژه ضعیف روتر کمک کند. همچنین لیستی از دسترسی آسان دستگاه های متصل به شما فراهم می کند که بر اساس نوع دستگاه طبقه بندی شده است […]