Tag Archives: کنترل فرزندان در نود 32

آموزش فعالسازی parenal control کنترل فرزندان در نود 32 آموزش فعالسازی parenal control کنترل فرزندان در نود 32 کنترل والدین به کاربران امکان می دهد با دسترسی به رایانه خود برای هر حساب کاربری نقش تعیین کنند. یک نقش را می توان پیکربندی کرد تا بسته به سن و مشخصات حساب کاربری دسترسی به محتوای […]