Tag Archives: پیدا کردن فایل های گزارش شده در نود 32

نحوه پیدا کردن فایل های گزارش شده در نود 32   محصول ESET شما گزارش تمام اسکن‌های قبلی که روی رایانه شما انجام شده است را نگه می‌دارد. این گزارش‌های اسکن برای تعیین اینکه آیا تهدیدهای قبلی با موفقیت پاک یا حذف شده‌اند مفید هستند. انواع مختلف فایل های گزارش در زیر توضیح داده شده است. Detections: […]