Tag Archives: غیر فعال کردن فایر وال نود 32

نحوه غیرفعال کردن firewall در نود 32  نحوه غیرفعال کردن firewall در نود 32 : به عنوان جایگزینی برای غیرفعال کردن فایروال، می توانید یک قانون برای باز کردن تمام اتصالات از طریق TCP و UDP ایجاد کنید. با استفاده از این روش، سیستم تشخیص نفوذ (IDS) فعال باقی می‌ماند، اما فایروال ESET مرور عادی […]