Tag Archives: خطا act در نود 32

رفع خطا های ACT و   ECP در فعالسازی نود 32 رفع خطا های ACT و   ECP در فعالسازی نود 32 : شاید شما نیز از خطا هایی که هنگام فعالسازی به شما داده شده کلافه شدید خطا هایی که با یک توضیح خیلی مختصر به شما دلیل آن خطا را می گوید و همچین کد […]