اسکن

نحوه اسکن و پاک کردن ویروس در نود 32 نحوه اسکن و پاک کردن ویروس در نود 32 : اسکن کردن در آنتی ویروس قسمت مهمی از راه حل آنتی ویروس شماست. برای انجام اسکن پرونده ها و پوشه ها در کامپیوتر شما استفاده می شود. از نظر امنیتی ، ضروری است که اسکن های […]